0 532 273 58 980 216 573 58 98
Pazartesi -Çarşamba -Cuma 17:00 - 19:00Salı-Perşembe-Cumartesi 09:00 - 18:00
Küçükbakkalköy Mahallesi Atilla İlhan CaddesiNo: 8/2 Ataşehir/İSTANBUL

Prof. Dr. Necati Örmeci

0 532 273 58 980 216 573 58 98
Pazartesi -Çarşamba -Cuma 17:00 - 19:00Salı-Perşembe-Cumartesi 09:00 - 18:00
Küçükbakkalköy Mahallesi Atilla İlhan CaddesiNo: 8/2 Ataşehir/İSTANBUL

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeliği

TUBA (26/11/2019 tarihine kadar Asil Üye

TUBA (26/11/2019 tarihi itibariyle Şeref Üyesi)

Asian Pacific Association Study of Liver (APASL) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

International Portal Hypertension Association Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi

Gastrointestinal Endoskopi Derneği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

Hepatobiliyopankreatoloji Derneği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

Avrasya Derneği Üyeliği

Viral Hepatitle Savaşım Derneği’nin Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

1999 yılında Behçet Hastalığı Araştırma Ödülü

2006 yılında Manila’da yapılan Uluslar Arası Asya Pasifik Ülkeleri Karaciğer Hastalıkları toplantısında (APASL) Karaciğer Kist Hidatiğinde “ Örmeci Metodu” başlıklı sunumumda “Tedavi Metodu Ödülü” almaya layık bulundum.

 • Gastroenteroloji 1986

  Eds: Prof. Dr. Hamdi Aktan
  Gastritis ve Duodenitis (Sayfa 67-72 )
  Midenin Malign Tümörleri (Sayfa 103-110)

 • Erken Mide Kanseri ve Pankreas Hastalıklarında Endoskopik Tanı ve Tedavi Yöntemleri 1997

  Eds:Prof. Dr. Necati Örmeci
  Erken Mide Kanserinde Endoskopik Bulgular. (Sayfa 17-44)

 • Peptik Ülser 2000

  Eds:Prof. Dr. Necati Örmeci
  Ülser Etiyopatogenezine

 • Anorektal Bölge Hastalıkları 2001

  Eds:Prof. Dr. Necati Örmeci
  Anorektal bölgenin endosonografisi
  Pruritis ani
  Hemoroidler

 • Mide Kanseri 2005

  Eds:Prof. Dr. Necati Örmeci

 • Delta Hepatitte Tanı ve Tedavi 2005

  Eds:Yaşa M. Hadi

 • Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2005

  Eds: Balık İ, Aygen B, Mıstık R, Örmeci N, Şentürk H, Yağcı R.

 • Kronik Delta Hepatitinde Tedavi 2006

  Tekeli E., Balık İ., Tabak F.
  Viral Hepatit

 • Malign Biliyer Hastalıklarda – Endoskopik ve Perkütan Tedavi Yaklaşımları 2007

  Tözün N, Şimşek H, Özkan H. / MN MEDİKAL
  Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji (Sayfa 287-292)

 • Hepatit C ‘de Özel Konakta Tedavi 2007

  Köksal İ, Leblebicioğlu H. / Bilimsel Tıp Yayınevi
  Kronik Hepatitlerin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar (Sayfa 195-214)

 • Pankreas Hastalıkları 2016

  Prof. Dr. Necati Örmeci, Prof. Dr. Osman Abbasoğlu /Dünya Tıp Kitabevi
  Akut Pankreatit Komplikasyonların Tedavisi (Sayfa 51-61)

 • Portal Hipertansiyon 2020

  Editörler : Prof Dr Necati Örmeci , Prof Dr Sadık Bilgiç. Baskıda

1- Akpınar S, Örmeci N, Sökmen C. Dissemine İntravaskuler Koagülasyon. Tıp Fakültesi Mecmuası. 33(2):334-338, 1980.

2- Örmeci N, Sipahi N, Uzunalimoğlu Ö. Pankreas Dış Salgısı ve Fonksiyon Testleri. Tıp Fakültesi Mecmuası. 38(1):1-12, 1985.

3- Örmeci N, Özden A, Sipahi N, Dökmeci A, Uzunalimoğlu Ö. Kronik Pankreatit Teşhisinde Pankreolauryl Test’in Değeri. Tıp Fakültesi Mecmuası. 38(1):63-72, 1985.

4- Akyol Z, Örmeci N, Uzunalimolu Ö. Amfizamatöz Kolesistit. Tıp Fakültesi Mecmuası. 38 (2):115-120, 1985.

5- Özden A, Örmeci N, Uzunalimoğlu Ö. Strongyloides Stercoralis. Tıp Fakültesi Mecmuası.38 (2): 133-138, 1985.

6- Karayalçın S, Dökmeci A, Örmeci N, Uzunalimoğlu Ö. Mide Tümörlerinde Ultrasonografi.VI. Türk Gastroenteroloji Kongresi, İzmir. Sayfa 268-270, 1985.

7- Özden A, Örmeci N, Uzunalimoğlu Ö. Peutz Jeghers Sendromu. (Bir vaka nedeniyle) Tıp Fakültesi Mecmuası. 39(2):207-212, 1986.

8- Örmeci N, Uzunalimoğlu Ö. Endoskopik Ultrasonografi. Tıp Fakültesi Mecmuası. 39:311-318, 1986.

9- Örmeci N, Reşit A, Ekinci C, Uzunalimoğlu Ö. Metastatik Maliğn Melanoma (İki vaka nedeniyle). Tıp Fakültesi Mecmuası. 39:319-330, 1986.

10- Örmeci N, Soylu K, Sipahi N, Uzunalimoğlu Ö. Pankreas Hastalarında Serum İmmunoreaktif Tripsini. Ankara Tıp Bülteni. 8(2):111-118, 1986.

11- Örmeci N, Maruyama M, Suzuki S, Uzunalimoğlu Ö. Erken Mide Kanserinde Endoskopik Bulgular. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kongre-1987.

12- Uzunalimoğlu Ö, Örmeci N, Dökmeci A, Aras G. Akut Kolesistitlerde Kolesistosintigrafi ve Ultrasonografinin Değeri. Ankara Tıp Bülteni. 9(2):113-122, 1987.

13- Örmeci N, Masdataka M, Suzuki S. Mide Kanserlerinin Vertikal Yayılımının Değerlendirilmesinde Endoskopik Ultrasonografik Bulgular. Ankara Tıp Bülteni. 9(2) :123-134, 1987.

14- Karayalçın S, Dökmeci A, Örmeci N, Reşit A, Uzunalimoğlu Ö. İnce ve Kalın Barsak Tümörlerinde Transabdominal Ultrasonografinin Değeri. Tıp Fakültesi Mecmuası. 41 (2):327-340, 1988.

15- Örmeci N, Yamada A, Maruyama M. Çift Kontrast Radyolojik Yöntemlerle Erken Mide Kanserlerinin Tanı Yöntemleri. Tıp Fakültesi Mecmuası. 41(3):449-458, 1988.

16- Örmeci N, Üre M, Özden A, Reşit A, Uzunalimoğlu Ö. The Value of the Changes of Main Pancreatic Duct in Differential Diagnosis of Pancreatic Diseases After Secretin by Ultrasonography. Ankara Tıp Bülteni. 10(3):143-152, 1988.

17- Örmeci N. Malabsorbsiyon Sendromunda Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı. Cilt II.Editör Prof. Dr.Behsan Önol. 867-872, 1988.

18- Örmeci N, Tulunay Ö, Uzunalimoğlu Ö. The Value of Dye Endoscopy in Evaluating of the Oesophageal Diseases. Journal of Ankara Medical School. 11(3):265-272, 1989.

19- Gökçora İ. H, Örmeci N, Dökmeci A, Barlas M. Treatment of Biliary Fistulas and Cholelithiasis:Is Endoscopic Sphincterotomy Acceptable in the Paediatric Age Group? Int Surg. 74 (1):51-54, 1989.

20- Alpman A, Örmeci N. Fulminan Karaciğer Yetmezliği. Klinik Seriler. 1(2):56-64, 1989.

21- Örmeci N. Peptik Ülser Tedavisinde Histamin-2 Reseptör Blokürlerinin Yeri. Türk İlaç & Tedavi Dergisi. 2(2):67-71, 1989.

22- Örmeci N. Mide Kanseri Tedavisi. Türk İlaç & Tedavi Dergisi. 3(2):348-356, 1989.

23- Bumin C, Örmeci N, Dolapçı M, Güngör S. Carcinoid Tumor of the Biliary Duct. Int Surg. 75(4): 262-264, 1990.

24- Özden A, Örmeci N, Tekbudak Y, Doğulu F, Özkan A. U, Akyar S, Şentürk T. Zollinger Ellison Sendromu Eşliğinde Ektopik ACTH Salınımına Bağlı Cushing Sendromu. Gastroenteroloji. 1(1):61-65, 1990.

25- Kayabalı I, Gökçora I. H, Örmeci N. Surgical Treatment of Hydatid Cysts of the Pancreas. Int Surg. 76:185-188, 1991.

26- Erden E, Tulunay Ö, Ülger I, Örmeci N. Endoskopik Mide Biyopsilerinde Maliğnite. Gastroenteroloji. 2(3):265-268, 1991.

27- Ülger I, Tulunay Ö, Erden E, Örmeci N. Endoskopik Mide Biyopsilerinin Değerlendirilmesi, 349 Vakanın Değerlendirilmesi. Gastroenteroloji. 2(3):281-286, 1991.

28- Kayabalı I, Gökçora I. H, Yerdel M. A, Örmeci N. Hepatic Fascioliasis and Biliary Surgery. Int Surg. 77 (3):154-157, 1992.

29- Beyler A. R, Sipahi N, Dönderici Ö, Özden A, Örmeci N, Dökmeci A, Sümer N, Uzunalimoğlu Ö. Ultrasonografiyle Karaciğer Steatozu Tanısı Alan Olguların Histopatoloji ve Laboratuvar İncelemeleri. Gastroenteroloji. 3(2): 229-232, 1992.

30- Çetinkaya H, Tekbudak Y, Berk U, Örmeci N, Özden A. Süperior Mezanterik Arter Sendromu. Gastroenteroloji. 3(4):764-767, 1992.

31- Büyükberber S, Dumlu Ş, Örmeci N. Amiloidozis ve Gastrointestinal Sistem Tutulumu. T. Klin Tıp Bilimleri. 12:346-354, 1992.

32- Örmeci N, Gürler A, Tulunay Ö, Bozkaya H, Çetin F, Özden A, Uzunalimoğlu Ö. Prevalence of Helicobacter Pylori in Behçet’s Disease. Elsevier Science Publishers B. V. Behçet Disease. Godeau Pand Wechsler B. Editors, 1993.

33- Örmeci N, Uzunalimoğlu Ö, Gürler A, Tulunay Ö, Özden A. Esophagial Involvement in Behçet’s Disease. Elsevier Science Publishers B. V. Behçet’s Disease. Godeau P and Wechsler B. Editors, 1993.

34- Örmeci N, Itabashi M, Yoshida Shigeaki. Is Lymphoid Stroma a Host Defence Mechanism Against Cancer? Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 3(1):5-8, 1993.

35- Beyler A. R, Dökmeci A, Örmeci N, Erten A. T, Özden A, Köktürk N, Bahar K, Karayalçın S, Uzunalimoğlu Ö. Envaluation of Liver Function Tests and Pancreatic Enzymes Following Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. Journal of Ankara Medical School. 15 (2), 1993.

36- Sezgin O, Örmeci N, Kayabalı S, Kuzu I. Dev Gastrik Anjiodisplazi. Gastroenteroloji. 4 (1) : 237-241, 1993.

37- Sezgin O, Örmeci N, Sökmen M, Kuterdem E, Kepekçi Y. Kolon Lipomu. Gastroenteroloji. 4(2): 386-390, 1993.

38- Örmeci N, Dökmeci A, Karayalçın S, Bahar K, Beyler A. R, Sökmen M, Sipahi N, Uzunalimoğlu Ö. Endoskopik Biliyer Stent Tedavisi. Gastreoenteroloji. 4 (3): 445-449, 1993.

39- Örmeci N, Abasıyanık A, Bülbül M, Aka H, Atayurt H, Yurtaydın C, Dökmeci A, Uzunalimoğlu Ö. Endoscopic Papillotomy in Infancy Due to Biliary Cutaneous Fistula. Gastroenteroloji. 4 (3): 514-516, 1993.

40- Örmeci N, Uei Y, Itabashi M, Yoshida S, Maruyama K, Uzunalimoğlu Ö. Mide Malignitelerinin Ayırıcı Tanısında Sitolojinin Değeri. Gastroenteroloji. 4(3):476-479, 1993.

41- Sezgin O, Örmeci N, Kepekçi Y. Schatzki Halkası (Bir Vaka Nedeniyle). Gastroenteroloji. 4 (3): 530-533, 1993.

42- Sezgin O, Örmeci N, Demirci S, Kepekçi Y. İleum Anjiolipomu. Gastroenteroloji. 4(3):552-554, 1993.

43- Örmeci N, Demirci S, Tulunay Ö, Kuzu I, Akgül H, Uzunalimoğlu Ö, Yol S. Early Stomach Cancer in Turkey. Recent Advances in Management of Digestive Cancers. 339-341, 1993.

44- Örmeci N, Ökten İ, Güngör A, Kuzu I, Akay H, Beyler A. R, Uzunalimoğlu Ö, Yol S. Role of Dye Endoscopy with Lugol in the Diagnosis of Esophageal Carcinoma. Recent Advances in Management of Digestive Cancers. 436-439, 1993.

45- Uzunalimoğlu Ö, Dönderici Ö, Dökmeci A, Örmeci N, Selvi E, Dumlu Ş. Prevalence of Hepatitis B, C, and D Viral Markers in Turkish Patients with Hepatocellular Carcinoma. Recent Advances in Management of Digestive Cancers. 601-603, 1993.

46- Örmeci N, Abasıyanık A, Bulbul M, Aka H, Atayurt H, Yurtaydın C, Dökmeci A,Uzunalimoğlu O. Endoscopic Papillotomy in a Child with a Biliocutaneous Fistula. Endoscopy. 26 (6): 565, 1994.

47- Örmeci N, Bayramoğlu F, Tulunay Ö, Yerdel M. A, Önbayrak A, Uzunalimoğlu Ö. Cancer- Like Eosinophilic Gastritis. Endoscopy. 26 (5): 509, 1994.

48- Durak I, Örmeci N, Akyol Ö, Canbolat O, Kavutçu M, Bülbül M. Adenosine Deaminase, 5’ Nucleotidase, Xanthine Oxidase, Superoxide Dismutase, and Catalase Activities in Gastric Juices from Patients with Gastric Cancer, Ulcer, and Atrophic Gastritis. Digestive Diseases and Sciences. 39 (4): 721-728, 1994.

49- Yaşa M. Hadi, Yurtaydın C, Bahar K, Karayalçın S, Beyler A. R, Özkan H, Örmeci N, Dökmeci A. Palliative Treatment of Extrahepatic Malign Obstruction with Plastic and Metalic Stents: A Comparison. Turk J Gastroenterol. 7:211-216, 1996.

50- Örmeci N, Gürler A, Çakır M, Tulunay Ö, Yaşa M. H, Bektaş A, Uzunalimoğlu Ö. Prevalance of Helicobacter Pylori in Behçet’s Disease. In: Hamza M, ed. BEHÇET’S DİSEASE. Proceding of the Seventh International Conference on Behçet’s Disease Held at Tunis. p: 387-389, 1996.

51- Yaşa M. H, Bahar K, Dökmeci A, Beyeler A. R, Yurtaydın C, Örmeci N, Karayalçın S, Uzunalimoğlu Ö. Perkütan Transhepatik Sfinkteromi. Klin Deney Cerrahi Derg. 4: 187-190, 1996.

52- Yaşa M. H, Bektaş A, Örmeci N. Primer Gastrik Lenfomalar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 49(4):243-250, 1996.

53- Yaşa M. H, Bektaş A, Örmeci N. Safra Yollarının Malign Darlıklarında Stent Kullanımı. Klinik Bilimler. 2(9):192-194, 1996.

54- Örmeci N, Gürler A, Çakır M, Tulunay Ö, YAŞA M.Hadi, Bektaş A, Uzunalimoğlu Ö. Prevalance of Helicobacter pylori in Behçet’s Disease. In: BEHÇET’S DİSEASE. ed: Hamza M, Tunis, p: 387-389, 1996.

55- Örmeci N, Gürler A, Çakır M, Tolunay Ö, YAŞA M.Hadi, Bektaş A, Uzunalimoğlu Ö. Prevalance of H. Pylori in Behçet’s Disease. (VII. th International Conference on Behçet’s Disease. 10-11 October, 1996, Tunis). Revue Du Rhumatisme English Edition. Vol: 63 (7-8): 558, 1996.

56- İdilman R, Dökmeci A, Beyler A. R, Bastemir M, Örmeci N, Aras N, Ekinci C, Uzunalimoğlu O, De Maria N, Van Thiel DH. Sucecessful Medical Treatment of an Epithelioid Hemangioendothelioma of Liver. Oncology. 54(2):171-175, 1997.

57- Yaşa M. Hadi, Örmeci N, Beyler A. R, Baktaş A, Özkan H, Bakar K, Yurtaydın C, Karayalçın S, Dökmeci A. Safra Yolları Hidatik Kist ve Askariazis Vakalarında Endoskopik Tedavi. T Klin Gastroenteroheaptol. 8(1):40-44, 1997.

58- Çakır M, Yaşa M. H, Bektaş A, Yılmaz U, Örmeci N. Herediter Hemorajik Telenjektaziye Sekonder Tedaviye Dirençli Aneminin Skleroterpi ile Tedavisi. Endoscopy 8(3):128-131, 1997.

59- Yaşa M. H, Örmeci N, Bektaş A, Beyler A. R, Kesim E, Dökmeci A, Uzunalimoğlu Ö. Alakazya Tedavisinde Balon Dilatasyonunun Etkinliği. Turk J Gastroenterol. 9(1): 32-35, 1998.

60- Yaşa M. H, Beyler A. R, Bektaş A, Özkan H, Örmeci N, Karayalçın S, Bahar K, Dökmeci A. Pankreas Kanal Taşları ve Endoskopik Tedavi. T Klin J Gastroenterolhepatol. 9(1):28-32, 1998.

61- Bektaş A, Yaşa M. H, Örmeci N. Mide Kanseri Moleküler Biyolojisi. Klinik Bilimler & Doktor. 4(1):40-47, 1998.

62- Örmeci N. Kist Hidatik’de Tanı. Cerrahi. 3(3):187-198, 1998.

63- Bektaş A, Örmeci N. Kist Hidatik Komplikasyonları ve Peritoneal Kist Hidatik. Cerrahi. 3 (3):199-201, 1998.

64- Küçük N. Ö, Aras G, Soylu A, Gürler A, Tolunay Ö, Örmeci N, Düzgün N, Bengi N, İbiş E, Akin A. Evaluation of Gastrointestinal Involvement of Behcet’s Disease by Nuclear Medicine Techniques. Annals of Nuclear Medicine. 13(4):211-214, 1999.

65- Sarıkaya İ, Bektaş A, Ibiş E, Yaşa M. H, Baştemir M, Örmeci N, Aras G. Tc-99m Dextran and Tc-99m HIG Findings in Patients with Ulcerative Colitis. Clin Nucl Med. 24 (4): 243-247, 1999.

66- Örmeci N. H.Pylori İnfeksiyonunda Klinik Tablo ve Tedavi. KLİNİK 99:56-62, 1999.

67- Uzun Y, Soykan İ, Çetinkaya H, Karayalçın S, Örmeci N, Beyler AR, YAŞA M.Hadi, Yurdaydın C, Dökmeci A, Bahar K. Periampuller Divertikül İçi Yerleşimli Papilllada Sfinkterotomi. Turk J Gastroenterol. 10(4):357-360, 1999.

68- YAŞA M.Hadi, Bektaş A, Çakır M, Örmeci N. Percutaneous Drainage of Splenic abscess: A case study. Turk J Gastroenterol. 10(1): 86-88, 1999.

69- Uzun Y, YAŞA M.Hadi, Bozkaya H, Bektaş A, Özkan H, Örmeci N, Dökmeci A, Uzunalimoğlu Ö. Peptik Ülsere Bağlı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Tedavisinde Somatostatin. Turk J Gastroenterol. 10(2): 122-125, 1999.

70- Örmeci N. Özofagus Kanserinde Tanı Yöntemleri. Cerrahi. 5(1):6-11, 2000.

71- YAŞA M.Hadi , Bektaş A, Akbulut H, Camcı C, Örmeci N. Mide Karsinomları ve Prekanseröz Mide Lezyonlarının DNA Analizi ve DNA Ploidi İle İlişkisi. T Klin J Gastroenterohepatol. 11(3): 115-122, 2000.

72- C49-Bektaş A, YAŞA M.Hadi, Sarıoğlu M, Özkan H, Örmeci N. Peptik Ülsere Bağlı Pilor Stenozlarında Balon Dilatasyon Tedavisi. Klinik Bilimler. 6(2):159-160, 2000.

73- Örmeci N. Peptik Ülser Etyopatogenezi. Peptik Ülser. 11-19, 2001.

74- Bektaş A, Yaşa M. H, Kuzu I, Doğan İ, Ünal S, Örmeci N. Flow Cytometric DNA Analysis, and Immunohistochemical p 53, PCNA and Histopathologic Study in Primary Achalasia: Preliminary Results. Hepato-Gastroenterology. 48 (38): 408-412, 2001.

75- Örmeci N, Soykan İ, Bektaş A, Sarıoğlu M, Palabıyıkoğlu M, Yaşa M .H, Dökmeci A. A New Percutaneous Approach for the Treatment of Hydatid Cysts of the Liver. Am J Gastroenterol. 96 (7): 2225-2230, 2001.

76- Örmeci N. Hemoroidlerin Medikal Tedavisi. Türkiye Klinikleri Journal of Surgery. 6(3):111-115, 2001.

77- Törüner M, Bektaş A, YAŞA M.Hadi, Sarıoğlu M, Beyler AR, Örmeci N, Dökmeci A. Two relatives with Caroli’s Disease. Turk J Gastroenterol. 12(1): 69-71, 2001.

78- Örmeci N. Gastroözofageal Reflü Hastalığında Komplikasyonlar. Cerrahi. 7(1): 12-16, 2002

79- Örmeci N, Soykan İ, Palabıyıkoğlu M, İdilman R, Erdem H, Bektaş A, Sarıoğlu M. A. New Terapeutic Approach for the Treatment of Hydatid Cyst of the Spleen. Dig Dis and Sci.47 (9): 2037-2044, 2002.

80- Örmeci N. Short and Long Term Effects of Treatment of Chronic Hepatitis B and Delta Virus by IFN. Fundam Clin Pharmacology. 17 (6): 651-658, 2003.

81- Örmeci N, Sarıoğlu M, Sandıkçı M, Özütemiz Ö, Boztaş G, Üner E, Elhan A. H. The Effectiveness of Omeprazole Versus Lansoprazole Along With Amoxillicin, and Clarithromycin in Turkish population With Duodenal Ulcer. Minerva Gastroenterologica e Dietologica. 49 (2): 147-153, 2003.

82- Dursun M, Yaldız M, İşıkdoğan A, Yılmaz G, Canoruc F, Örmeci N, Yılmaz S. Primary Squamous Cell Carcinoma of the Stomach: a Case Report and Review of the Literature. Eur J Gastroenterol Hepatol. 15 (3): 329-330, 2003.

83- Çoban Ş, Palabıyıkoğlu M, Örmeci N. Gluten Sensitiv Enteropatili Hastalarımızın Değerlendirilmesi. T. Klin J. Gastroenterohepatol. 14:147-150, 2003.

84- Erdem H, Pahsa A, Örmeci N. Askerlerde HCV İnfeksiyonlarına Yönelik Bir İrdeleme. T. Klin J. Gastroenterohepatol. 14: 173-176, 2003.

85- Köklü S, Çoban S, Ertuğrul I, Başar O, Ensari A, Akyol A, Örmeci N. Intestinal Obstruction in celiac Disease: Case Report. Dig Dis Sci. 49 (9): 1485-1488, 2004.

86- Örmeci N. Endoskopik Tanı. In. Mihmanlı M. Mide Kanseri ve Cerrahi Tedavisi. 111-120, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti. 2004.

87- Güvenir A. H, Emeksiz N, İkizler N, Örmeci N. Diagnosisi of Gastric Carcinoma By Classification on Feature Projections. Artif İntell Med. 31 (3): 231-240, 2004.

88- – Örmeci N. Endoskopik Tanı. In. Mihmanlı M. Mide Kanseri ve Cerrahi Tedavisi. 111-120, Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti. 2004.

89- Çoban S, Palabıyıkoğlu M, Ensari A, İdilman R, Köklü S, Yolcu O. F, Örmeci N. Intestinal B Cell Lymphoma Associated With Chronic Hepatitis C and Celiac Disease. Dig Dis Sci. 50 (12): 2359-2361, 2005.

90- Örmeci N, İdilman R, Tüzün A, Erdem H, Palabıyıkoğlu M. A New Percutaneous Approach for the Treatment of Hydatid Cyst of the Kidney: Long-term Follow-up. Int Urol Nephrol. 37(3):461-464, 2005.

91- Çoban S, Başar O, Köklü S, Ekiz F, Örmeci N. A toothpick in the Antrum. Dig Dis Sci. 50 (10): 1880-1881, 2005.

92- Yaşa M. H, Bektaş A, Yükselen V, Akbulut H, Camci C, Örmeci N. DNA Analysis and DNA Ploidy in Gastric Cancer and Gastric Precancerous Lesions. Int J. Clin Pract. 59 (9): 1029-1033, 2005.

93- Çoban S, Ensari A, Kuzu I, Yalçın S, Palabıyıkoğlu M, Örmeci N. Cytomegalovirus Infection in a Patient with Crohn’s Ileocolitis. Can J. Gastroenterol. 19(2):109-111, 2005.

94- Örmeci N, Çoban S, Palabıyıkoğlu M, Erdem H, Ekiz F, İdilman R, Dökmeci A. A Modified Percutaneous Treatment for Hydatid Disease: The Ormeci Method. International Proceedings. Page: 3-10, 2006.

95- Çoban S, Özkan H, Köklü S, Yüksel O, Kockar M. C, Akar T, Örmeci N. The Utility of Serum Receptor-binding Cancer Antigen Expressed on SİSO Cells in Gastrointestinal Tract Cancers. Can J. Gastroenterol. 20 (9): 593-596, 2006.

96- Ceyhan K, Kupana S. A, Bektaş M, Çoban S, Tuzun A, Çınar K, Soykan İ, Örmeci N, Erdoğan N, Erekul S, Kose K. The Diagnostic Value of on-site Cytopathological Evaluation and Cell Block Preparation in Fine-needle Aspiration Cytology of Liver Masses. Cytopathology. 17 (5): 267-274, 2006.

97- Çınar K, Önder F.O, Nazlıgül Y, Dökmeci A, Örmeci A. Unusual Foreign Body: Esophageal Impactıon After Cyanoacrylate Injection for Gastric Varices. Digestive Endoscopy. 18:229-231, 2006.

98- Örmeci N, İdilman R, Akyar S, Palabıyıkoğlu M, Çoban S, Erdem H, Ekiz F. Hydatid Cysts in Muscle: A Modified Percutaneous Treatment Approach. Int J. Infect Dis. 28, 2006.

99- Örmeci N. Hepatit : Tanımlama ve Etyoloji. Türkiye Klinikleri. Gastroenterohepatoloji Dergisi. Hepatit Özel Sayısı 2 (16): 1-8, 2006.

100- Örmeci N. Kist Hidatik’te Medikal Tedavi. HPB Dergisi. Volüm: Sayfa: 2006.

101- Örmeci N. Hepatit C’ de Özel Konakta Tedavi (Siroz, HBV+HIV Koinfeksiyonu, Kronik Böbrek Hastaları, Transplantasyon). İn:Kronik Hepatitlerin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Ed: İftihar Köksal, Hakan Leblebicioğlu. Bilimsel Tıp Kitabevi. İstanbul. Sayfa 195-214, 2006.

102- Örmeci N. Peptik Ülserde Tanı. İn:Gastroözofagial Reflü Hastalığı ve Gastrit – Peptik Ülser. Ed:Hasan Özkan. Sentez Matbaası. İstanbul. Sayfa 199-212, 2006.

103- Örmeci N. Karaciğer Sirozu Etyopatogenezi.Sayfa 6-18. Türkiye Klinikleri Hepotogastroenteroloji. 2007.

104- Çoban Ş, Köklü S, Sencer H, Ekiz F, Örmeci N. Low Dose Amiodarone Associated Cirrhosis. J. Gastroenterol Hepatol. 22(1):140-141, 2007.

105- Örmeci N, Kır M, Çoban Ş, Tüzün A, Ekiz F, Erdem H, Palabıyıkoğlu M, Dökmeci A. The Usefulness of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) and 99m Tc-Labeled Albumin Macroaggregates (MAA) ın Diagnosing Fistulae of the Hydatid Disease. Dig. Dis Sci. 52 (6): 1410-1414, 2007.

106- Palabıyıkoğlu M, Çoban Ş, Örmeci N. Journal of Gastroenterology. A Tale of two cities: Typical Celiac Sprue Presenting Symptoms Are Significantey More Common in Turkish That in U. S. Patients. 2007.

107- Ekiz F, Çoban Ş, Savaş B, Gören D, Ensari A, Örmeci N. Collagenous Colitis in a Patient with Systemic Sclerosis: A Rare Entity. Journal of the National Medical Association. 6(99):681- 682, 2007.

108- Örmeci N. Özefagus Kanserinde Tanı. Özefagus Kanseri Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri Hepotogastroenteroloji. 2007.

109- Erden A. Örmeci N, Fitoz S, Erden İ, Tanju S, Genç Y. Intrabiliary Rupture of Hepatic Hydatid Cysts: Diagnostic accuracy of MR Cholangiopancreatography. AJR Am J Roentgenol. 189 (2): W84-89, 2007

110- Çoban S, Yüksel O, Koçkar MC, Köklü S, Başar O, Örmeci N. The Significance of Serum Transforming Frowth Factor Beta 1 in Detecting of Gastric and Colon Cancers. Hepatogastroenterology. 54 (77): 1472-1476, 2007.

111- Bor S, Vardar R, Örmeci N, Memik F, Süleymanlar İ, Oğuz D, Çolakoğlu S, Yücesoy M, Türkdoğan K, Gürel S, Doğan I, Yıldırım B, Göral V, Dökmeci G, Okcu N, Duman D, Şimşek I, Demir A. Prevalence Patterns of Gastric Cancers in Turkey: Model of a Developing Country with High Occurrence of Helicobacter Pylori. J Gastroenterol Hepatol. 22 (12): 2242-2245, 2007.

112- Bektaş M, Altan M, Aklan M, Örmeci N, Soykan İ. Manometric Evaluation of the Esophagus in Patients With Behçet’s Disease. Digestion. 76 (3-4) 192-195, 2007.

113- Örmeci N, Savaş B, Çoban S, Palabıyıkoğlu M, Ensari A, Kuzu I, Kurşun N. The Usefulness of Chromoendoscopy With Methylene Blue in Barrett’s Metaplasia and Early Esophageal Carcinoma. Surg Endosc. 22 (3): 693-700, 2008.

114- Palabıyıkoğlu M, Botoman VA, Çoban S, Örmeci N, Bonner GF, Woodhouse S, Ensari A. A Tale of Two Cities: Typical Celiac Sprue Presenting Symptoms Are Significantly More Common in Turkish Than in US Patients. J Clin Gastroenterol 42 (1): 62-65, 2008.

115- Bektaş M, İdilman R, Soykan İ, Soydan E, Arat M, Çınar K, Çoban Ş, Tüzün A, Bozkaya H, Örmeci N, Özden A. Adjuvant Therapeutic Plasma Exchange in Liver Failure: Assessments of Clinical and Laboratory Parameters. J Clin Gastroenterol. 42 (5): 517-521, 2008.

116- Çelik T, Akarsu GA, Güngör C, Çolak C, Örmeci N. Evaluation of Antibodies Againist Hydatid Cyst Fluid Antigens in the Posttreatment Follow-up of Cystic Echinococcosis Patients.Med Sci Monit. 15 (4): CR170-176, 2009.

117- Bektaş M, Dökmeci A, Çınar K, Halıcı I, Öztaş E, Karayalçın S, İdilman R, Sarıoğlu M, Üstün Y, Nazlıgül Y, Örmeci N, Özkan H, Bozkaya H, Yurdaydın C. Endoscopic Management of Biliary Parasitic Diseases. Dig Dis Sci.. 55 (5): 1472-1478, 2010.

118- Rijckborst V, ter Borg MJ, Çakaloğlu Y, Ferenci P, Tabak F, Akdoğan M, Simon K, Raptopoulou-Gigi M, Örmeci N, Zondervan PE, Verhey E, van Vuuren AJ, Hansen BE, Janssen HL; PARC Study Group. Am J Gastroenterol. 105 (8): 1762-1769, 2010.

119- Ekiz F, Örmeci N, Çoban S, Karabulut HG, Aktaş B, Tukun A, Tuncalı T, Yüksel O, Alkış N. Association of Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T-A1298C Polymorphisms with Risk for Esophageal Adenocarcinoma, Barrett’s Esophagus and Reflux Esophagitis. Dis Esophagus. 25 (5): 437-441, 2011.

120- Örmeci N, Bölükbaş F, Erden E, Çoban Ş, Ekiz F, Erdem H, Palabıyıkoğlu M, Beyler AR, Balık İ, Bölükbaş C, Nazlıgül Y, Köklü S. Pegylated Interferon alfa-2B for Chronic Delta Hepatitis: 12 Versus 24 Months. Hepatogastroenterology. 58 (110-111): 1648-1653, 2011.

121- Çoban S, Örmeci N, Savaş B, Ekiz F, Ensari A, Kuzu I, Palabıyıkoğlu M. Evaluation of Barrett’s Esophagus with CK7, CK20, p53, Kİ67 and Cyclooxygenase Expressions Using Chromoendoscopical Examination. Dis Esophagus. 2012.

122- Örmeci N, Erdem H. Basic Answers to Complicated Questions for the Course of Chronic Hepatitis C Treatment. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 6 (3): 371-382, 2012.

123- Palabıyıkoğlu M, Örmeci N, Ekiz F, Beyler AR, Erdem H, Dökmeci A, Özkan H, Köklü S, Çoban Ş. Amandatine in non-responder Patients with Chronic Hepatitis C: A Randomized Prospective Study. Hepatogastroenterology. 59 (118): 1911-1914, 2012.

124- Yakut M, Örmeci N, Erdal H, Keskin O, Karayel Z, Tutkak H, Soykan İ, The Association Between Precancerous Gastric Lesions and Serum Pepsinogens, Serum Gastrin, Vascular Endothelial Growth Factor, Serum Interleukin-1 Beta, Serum toll-like Receptor-4 Levels and Helicobacter Pylori Cag A Status. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2012.

125- Rijckborst V, Ferenci P, Akdoğan M, Pınarbaşı M, ter Borg MJ, Simon K, Flisiak R, Akarca US, Raptopulou-Gigi M, Verhey E, van Vuuren AJ, Boucher CA, Hansen BE, Janssen HL; PARC Study Group. Long-term Follow-up of Hepatitis B e Antigen-negative Patients Treated with Peginterferon Alfa-2a: Progressive Decrease in Hepatitis B Surface Antigen in Responders. Eur J Gastroenterol Hepatol. 24 (9): 1012-1019, 2012.

126- Örmeci N. Behçet Hastalığında Gastrointestinal Tutulum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 64 (Ek3): 59-62, 2011.

127- Palabıyıkoğlu M, Ormeci N, Ekiz F, Beyler AR, Erdem H, Dökmeci A, Ozkan H, Köklü S, Coban S. Amantadine in non-responder patients with chronic hepatitis C: a randomized prospective study. Hepatogastroenterology. 2012 Sep; 59 (118): 1911-4.

128- Sayki Arslan M, Ekız F, Yilmaz G, Çoban Ş, Savaş B, Ensarı A, Örmecı N. Ganglioneuromatous polyposis of the colon in a patient with multiple adenomatous polyps. Turk J Gastroenterol. 2012; 23 (6): 780-3.

129- Ozturk-Engin D, Erdem H, Gencer S, Kaya S, Baran AI, Batirel A, Tekin R, Celen MK, Denk A, Guler S, Ulug M, Turan H, Pekok AU, Mermut G, Kaya S, Tasbakan M, Tulek N, Cag Y, Inan A, Yalci A, Ataman-Hatipoglu C, Gonen I, Dogan-Celik A, Bozkurt F, Gulsun S, Sunnetcioglu M, Guven T, Duygu F, Parlak E, Sozen H, Tosun S, Demirdal T, Guclu E, Karabay O, Uzun N, Gunal O, Diktas H, Haykir-Solay A, Erbay A, Kader C, Aydin O, Erdem A, Elaldi N, Kadanali A, Yulugkural Z, Gorenek L, Altındis M, Bolukcu S, Agalar C, Ormeci N. Liver involvement in patients with brucellosis: results of the Marmara study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014 Jul; 33 (7): 1253-62.

130- Bruggmann P, Berg T, Øvrehus AL, Moreno C, Brandão Mello CE, Roudot-Thoraval F, Marinho RT, Sherman M, Ryder SD, Sperl J, Akarca U, Balık I, Bihl F, Bilodeau M, Blasco AJ, Buti M, Calinas F, Calleja JL, Cheinquer H, Christensen PB, Clausen M, Coelho HS, Cornberg M, Cramp ME, Dore GJ, Doss W, Duberg AS, El-Sayed MH, Ergör G, Esmat G, Estes C, Falconer K, Félix J, Ferraz ML, Ferreira PR, Frankova S, García-Samaniego J, Gerstoft J, Giria JA, Gonçales FL Jr, Gower E, Gschwantler M, Guimarães Pessôa M, Hézode C, Hofer H, Husa P, Idilman R, Kåberg M, Kaita KD, Kautz A, Kaymakoglu S, Krajden M, Krarup H, Laleman W, Lavanchy D, Lázaro P, Marotta P, Mauss S, Mendes Correa MC, Müllhaupt B, Myers RP, Negro F, Nemecek V, Örmeci N, Parkes J, Peltekian KM, Ramji A, Razavi H, Reis N, Roberts SK, Rosenberg WM, Sarmento-Castro R, Sarrazin C, Semela D, Shiha GE, Sievert W, Stärkel P, Stauber RE, Thompson AJ, Urbanek P, van Thiel I, Van Vlierberghe H, Vandijck D, Vogel W, Waked I, Wedemeyer H, Weis N, Wiegand J, Yosry A, Zekry A, Van Damme P, Aleman S, Hindman SJ. Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in selected countries. J Viral Hepat. 2014 May; 21 Suppl 1:5-33.

131- Razavi H, Waked I, Sarrazin C, Myers RP, Idilman R, Calinas F, Vogel W, Mendes Correa MC, Hézode C, Lázaro P, Akarca U, Aleman S, Balık I, Berg T, Bihl F, Bilodeau M, Blasco AJ, Brandão Mello CE, Bruggmann P, Buti M, Calleja JL, Cheinquer H, Christensen PB, Clausen M, Coelho HS, Cramp ME, Dore GJ, Doss W, Duberg AS, El-Sayed MH, Ergör G, Esmat G, Falconer K, Félix J, Ferraz ML, Ferreira PR, Frankova S, García-Samaniego J, Gerstoft J, Giria JA, Gonçales FL Jr, Gower E, Gschwantler M, Guimarães Pessôa M, Hindman SJ, Hofer H, Husa P, Kåberg M, Kaita KD, Kautz A, Kaymakoglu S, Krajden M, Krarup H, Laleman W, Lavanchy D, Marinho RT, Marotta P, Mauss S, Moreno C, Murphy K, Negro F, Nemecek V, Örmeci N, Øvrehus AL, Parkes J, Pasini K, Peltekian KM, Ramji A, Reis N, Roberts SK, Rosenberg WM, Roudot-Thoraval F, Ryder SD, Sarmento-Castro R, Semela D, Sherman M, Shiha GE, Sievert W, Sperl J, Stärkel P, Stauber RE, Thompson AJ, Urbanek P, Van Damme P, van Thiel I, Van Vlierberghe H, Vandijck D, Wedemeyer H, Weis N, Wiegand J, Yosry A, Zekry A, Cornberg M, Müllhaupt B, Estes C. The present and future disease burden of hepatitis C virus (HCV) infection with today’s treatment paradigm. J Viral Hepat. 2014 May; 21 Suppl 1:34-59.

132- Wedemeyer H, Duberg AS, Buti M, Rosenberg WM, Frankova S, Esmat G, Örmeci N, Van Vlierberghe H, Gschwantler M, Akarca U, Aleman S, Balık I, Berg T, Bihl F, Bilodeau M, Blasco AJ, Brandão Mello CE, Bruggmann P, Calinas F, Calleja JL, Cheinquer H, Christensen PB, Clausen M, Coelho HS, Cornberg M, Cramp ME, Dore GJ, Doss W, El-Sayed MH, Ergör G, Estes C, Falconer K, Félix J, Ferraz ML, Ferreira PR, García-Samaniego J, Gerstoft J, Giria JA, Gonçales FL Jr, Guimarães Pessôa M, Hézode C, Hindman SJ, Hofer H, Husa P, Idilman R, Kåberg M, Kaita KD, Kautz A, Kaymakoglu S, Krajden M, Krarup H, Laleman W, Lavanchy D, Lázaro P, Marinho RT, Marotta P, Mauss S, Mendes Correa MC, Moreno C, Müllhaupt B, Myers RP, Nemecek V, Øvrehus AL, Parkes J, Peltekian KM, Ramji A, Razavi H, Reis N, Roberts SK, Roudot-Thoraval F, Ryder SD, Sarmento-Castro R, Sarrazin C, Semela D, Sherman M, Shiha GE, Sperl J, Stärkel P, Stauber RE, Thompson AJ, Urbanek P, Van Damme P, van Thiel I, Vandijck D, Vogel W, Waked I, Weis N, Wiegand J, Yosry A, Zekry A, Negro F, Sievert W, Gower E. Strategies to manage hepatitis C virus (HCV) disease burden. J Viral Hepat. 2014 May; 21 Suppl 1: 60-89.

133- Başaranoğlu M, Örmeci N. Nonalcoholic fatty liver disease: diagnosis, pathogenesis, and management. Turk J Gastroenterol. 2014 Apr; 25(2):127-32. doi: 10.5152/tjg.2014.7675. Review.

134- Örmeci N. PAIR vs Örmeci technique for the treatment of hydatid cyst. Turk J Gastroenterol. 2014 Aug; 25 (4): 358-64.

135- Başaranoğlu M, Örmeci N. Author’s reply. Turk J Gastroenterol. 2014 Aug; 25(4):468-9.

136- Örmeci N1, Özbaş B, Güner R, Özkan H, Yalçı A, Çoban Ş, Dökmeci A, Kalkan Ç, Akıncı H, Yüksel O, Başar Ö, Yüksel İ, Balık İ. Tenofovir-best hope for treatment of chronic hepatitis B infection? Turk J Gastroenterol. 2015 Jul; 26 (4): 322-7.

137- Hardalaç F1, Başaranoğlu M, Yüksel M, Kutbay U, Kaplan M, Özderin Özin Y, Kılıç ZM, Demirbağ AE, Coşkun O, Aksoy A, Gangarapu V, Örmeci N, Kayaçetin E. The rate of mucosal healing by azathioprine therapy and prediction by artificial systems.Turk J Gastroenterol. 2015 Jul;26(4):315-21

138- Örmeci N, Özbaş B, Güner R, Özkan H, Yalçı A, Çoban Ş, Dökmeci A, Kalkan Ç, Akıncı H, Yüksel O, Başar Ö, Yüksel İ, Balık İ. Tenofovir-best hope for treatment of chronic hepatitis B infection? Turk J Gastroenterol. 2015 Jul; 26(4):322-7.

139- Karacaer Z1, Cakir B2, Erdem H3, Ugurlu K4, Durmus G5, Ince NK6, Ozturk C7, Hasbun R8, Batirel A9, Yilmaz EM10, Bozkurt I11, Sunbul M11, Aynioglu A12, Atilla A10, Erbay A13, Inci A14, Kader C13, Tigen ET15, Karaahmetoglu G16, Coskuner SA17, Dik E17, Tarakci H18, Tosun S17, Korkmaz F19, Kolgelier S20, Karadag FY21, Erol S22, Turker K23, Necan C24, Sahin AM25, Ergen P21, Iskender G26, Korkmaz P27, Eroglu EG28, Durdu Y29, Ulug M30, Deniz SS31, Koc F31, Alpat SN32, Oztoprak N33, Evirgen O34, Sozen H35, Dogan M36, Kaya S37, Kaya S38, Altindis M39, Aslan E40, Tekin R40, Sezer BE36, Ozdemir K41, Ersoz G42, Sahin A43, Celik I44, Aydin E45, Bastug A46, Harman R47, Ozkaya HD48, Parlak E49, Yavuz I50, Sacar S51, Comoglu S52, Yenilmez E53, Sirmatel F54, Balkan II55, Alpay Y56, Hatipoglu M57, Denk A58, Senol G59, Bitirgen M28, Geyik MF6, Guner R20, Kadanali A52, Karakas A3, Namiduru M43, Udurgucu H58, Boluktas RP60, Karagoz E61, Ormeci N62. Quality of life and related factors among chronic hepatitis B-infected patients: a multi-center study, Turkey.Health Qual Life Outcomes. 2016 Nov 3;14(1):153.

 

140- Üstün Y1, Kilincalp S1, Çoban Ş1, Coşkun Y1, Yüksel İ1, Ongun A2, Soykan İ3, Bektaş M3, Törüner M3, Çetinkaya H3, Örmeci N3. Evaluation of Early Atherosclerosis Markers in Patients with Inflammatory Bowel Disease.Med Sci Monit. 2016 Oct 24;22:3943-3950.

141-Akpınar H1, Çetiner M, Keshav S, Örmeci N, Törüner M. Diagnosis and treatment of iron deficiency anemia in patients with inflammatory bowel disease and gastrointestinal bleeding: iron deficiency anemia working group consensus report.Turk J Gastroenterol. 2017 Mar;28(2):81-87

142- Örmeci N. Surveillance of the Patients with High Risk of Hepatocellular Cancer.J Gastrointest Cancer. 2017.

143- Akkiz H1, Carr BI, Yalçın K K, Guerra V, Kuran S, Altıntaş E, Üsküdar O, Karaoğullarından Ü, Özakyol A, Tokmak S, Yücesoy M, Bahçeci Hİ, Ülkü A, Akçam T, Yalçın Polat K, Ekinci N, Şimşek H, Örmeci N, Sonsuz A, Demir M, Kılıç M, Uygun A, Ballı T, Demir A, Arslan B, Doran F. Characteristics of Hepatocellular Carcinoma Aggressiveness Factors in Turkish Patients. Oncology. 2018;94(2):116-124

144- Karakaya F1, Kalkan Ç, Karakaya M, Örmeci N. Rare But Life-Threatening Complication of Hydatid Disease. Turkiye Parazitol Derg. 2017 Sep;41(3):180-182

145- Örmeci N1, Malhan S2, Balık İ3, Ergör G4, Razavi H5, Robbins S5. Scenarios to manage the hepatitis C disease burden and associated economic impact of treatment in Turkey. Hepatol Int. 2017 Nov;11(6):509-516

146- Carr BI1, Akkiz H2, Üsküdar O2, Yalçın K3, Guerra V4, Kuran S2, Karaoğullarından Ü2, Altıntaş E5, Özakyol A6, Tokmak S2, Ballı T2, Yücesoy M7, Bahçeci Hİ8, Ülkü A2, Akçam T2, Polat KY9, Ekinci N3, Şimşek H10, Örmeci N11, Sonsuz A12, Demir M13, Kılıç M14, Uygun A15, Demir A16, Delik A2, Arslan B2, Doran F2, Yilmaz S1,2,3,4,5,6,7,8,9,3,10,11,12,13,14,15,16,17,18, Tokat Y18. HCC with low- and normal-serum alpha-fetoprotein levels. Clin Pract (Lond). 2018;15(1):453-464

147- Razavi-Shearer D, Gamkrelidze I, Nguyen MH, Chen DS, Van Damme P, Abbas Z, Abdulla M, Abou Rached A, Adda D, Aho I, Akarca U, Hasan F, Al Lawati F, Al Naamani K, Al-Ashgar HI, Alavian SM, Alawadhi S, Albillos A, Al-Busafi SA, Aleman S, Alfaleh FZ, Aljumah AA, Anand AC, Anh NT, Arends JE, Arkkila P, Athanasakis K, Bane A, Ben-Ari Z, Berg T, Bizri AR, Blach S, Brandão Mello CE, Brandon SM, Bright B, Bruggmann P, Brunetto M, Buti M, Chan HLY, Chaudhry A, Chien RN, Choi MS, Christensen PB, Chuang WL, Chulanov V, Clausen MR, Colombo M, Cornberg M, Cowie B, Craxi A, Croes EA, Cuellar DA, Cunningham C, Desalegn H, Drazilova S, Duberg AS, Egeonu SS, El-Sayed MH, Estes C, Falconer K, Ferraz MLG, Ferreira PR, Flisiak R, Frankova S, Gaeta GB, García-Samaniego J, Genov J, Gerstoft J, Goldis A, Gountas I, Gray R, Guimarães Pessôa M, Hajarizadeh B, Hatzakis A, Hézode C, Himatt SM, Hoepelman A, Hrstic I, Hui YT, Husa P, Jahis R, Janjua NZ, Jarčuška P, Jaroszewicz J, Kaymakoglu S, Kershenobich D, Kondili LA, Konysbekova A, Krajden M, Kristian P, Laleman W, Lao WC, Layden J, Lazarus JV, Lee MH, Liakina V, Lim YS, Loo CK, Lukšić B, Malekzadeh R, Malu AO, Mamatkulov A, Manns M, Marinho RT, Maticic M, Mauss S, Memon MS, Mendes Correa MC, Mendez-Sanchez N, Merat S, Metwally AM, Mohamed R, Mokhbat JE, Moreno C, Mossong J, Mourad FH, Müllhaupt B, Murphy K, Musabaev E, Nawaz A, Nde HM, Negro F, Nersesov A, Nguyen VTT, Njouom R, Ntagirabiri R, Nurmatov Z, Obekpa S, Ocama P, Oguche S, Omede O, Omuemu C, Opare-Sem O, Opio CK, Örmeci N, Papatheodoridis G, Pasini K, Pimenov N, Poustchi H, Quang TD, Qureshi H, Ramji A, Razavi-Shearer K, Redae B, Reesink HW, Rios CY, Rjaskova G, Robbins S, Roberts LR, Roberts SK, Ryder SD, Safadi R, Sagalova O, Salupere R, Sanai FM, Sanchez-Avila JF, Saraswat V, Sarrazin C, Schmelzer JD, Schréter I, Scott J, Seguin-Devaux C, Shah SR, Sharara AI, Sharma M, Shiha GE, Shin T, Sievert W, Sperl J, Stärkel P, Stedman C, Sypsa V, Tacke F, Tan SS, Tanaka J, Tomasiewicz K, Urbanek P, van der Meer AJ, Van Vlierberghe H, Vella S, Vince A, Waheed Y, Waked I, Walsh N, Weis N, Wong VW, Woodring J, Yaghi C, Yang HI, Yang CL, Yesmembetov K, Yosry A, Yuen MF, Yusuf MAM, Zeuzem S, Razavi H.Global prevalence, treatment, and prevention of hepatitis B virus infection in 2016: a modelling study.Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018 Jun;3(6):383-403

148- Aygen B1, Demir AM2, Gümüş M3, Karabay O4, Kaymakoğlu S5, Köksal AŞ6, Köksal İ7, Örmeci N8, Tabak F9. Immunosuppressive therapy and the risk of hepatitis B reactivation: Consensus report.Turk J Gastroenterol. 2018 May;29(3):259-269

149- Hikmet Akkiz,1 Brian I. Carr,2 Sedef Kuran,1 Ümit Karaoğullarından,1 Oguz Üsküdar,1 Salih Tokmak,1 Burcu Arslan,1 Figen Doran,1 Hüseyin Tugsan Balli,1 Abdulalh Ülkü,1 Tolga Atılgan Akçam,1 Halil İbrahim Bahçeci,3 Kamil Yalçın Polat,4 Necati Örmeci,5 Halis Şimşek,6 Abdullah Sonsuz,7 Ali Demir,8 Engin Altıntaş,9 Mehmet Demir,10 Kendal Yalçın,11 Nazım Ekinci,11 Ayşegül Harmancı Özakyol,12 Mehmet Yücesoy,13 Ahmet Uygun,14 Vito Guerra,15 Anıl Delik,1 Yaman Tokat,16 Sezai Yilmaz,17 Ahmet Bektaş,18 and Murat Kılıç19,Macroscopic Portal Vein Thrombosis in HCC Patients,Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology Volume 2018, Article ID 3120185, 8 pages https://doi.org/10.1155/2018/3120185.

150- Örmeci N, Kalkan Ç, Karakaya F, Erden A, Köse KS, Tüzün AE, Deda X. Percutaneous treatment with the Örmeci technique for hydatid disease located in the spleen: Single center experience for twenty six years.Turk J Gastroenterol. 2018 Sep;29(5):566-573

151- Suner A, Carr BI, Akkiz H, Karakülah G, Üsküdar O, Yalçın K, Kuran S, Tokat Y, Yilmaz S, Özakyol A, Tokmak S, Ballı T, Yücesoy M, Bahçeci Hİ, Ülkü A, Akçam T, Polat KY, Ekinci N, Şimşek H, Örmeci N, Sonsuz A, Demir M, Kılıç M, Uygun A Demir A, Delik A, Arslan B, Doran F, Altıntaş E, Temel T, Bektaş A.C-Reactive Protein and Platelet-Lymphocyte Ratio as Potential Tumor Markers in Low-Alpha-Fetoprotein Hepatocellular Carcinoma.Oncology. 2018 Oct 18:1-8

152- Suner A, Carr BI, Akkiz H, Uskudar O, Kuran S, Tokat Y, Tokmak S, Ballı T, Ulku A, AkCam T, Delik A, Arslan B, Doran F, YalCın K, Ekinci N, Yilmaz S, Ozakyol A, Yücesoy M, BahCeci HI, Polat KY, Şimsek H, Ormeci N, Sonsuz A, Demir M, KılıC M, Uygun A, Demir A, Altıntas E, Karakulah G, Temel T, Bektas A.Inflammatory markers C-reactive protein and PLR in relation to HCC characteristics.J Transl Sci. 2019 Jun;5(3).

153- Örmeci N, Sezgin O, Karaali R, Aygen B, Turan D, Yaras S, Erdem İ, Yildiz O, Karakaya F, Ateş K, Asiller ÖÖ.Effectiveness of fixed-dose combination of paritaprevir, ritonavir, ombitasvir, and dasabuvir in patients with chronic hepatitis C virus infection and chronic kidney diseases: real-life experiences.Eur J Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan 21

154- Brouwer WP, Chan HL, Lampertico P, Hou J, Tangkijvanich P, Reesink HW, Zhang W, Mangia A, Tanwandee T, Montalto G, Simon K, Ormeci N, Chen L, Tabak F, Gunsar F, Flisiak R, Ferenci P, Akdogan M, Akyuz F, Hirankarn N, Jansen L, Wong Wai-Sun V, Soffredini R, Liang X, Chen S, Groothuismink ZM, Santoro R, Jaroszewicz J, Ozaras R, Kozbial K, Brahmania M, Xie Q, Chotiyaputta W, Xun Q, Pazgan-Simon M, Oztas E, Verhey E, Montanari NR, Sun J, Hansen BE, Boonstra A, Janssen H; GIANT-B Global Consortium. Genome Wide Association Study Identifies Genetic Variants Associated With Early And Sustained Response To (Peg)Interferon In Chronic Hepatitis B Patients: The GIANT-B Study.Clin Infect Dis. 2019 Feb 2.

155- Cinar G, Kalkan İA, Azap A, Kirimker OE, Balci D, Keskin O, Yuraydin C, Ormeci N, Dokmeci A.Effect of Pretransplant Infections on Clinical Outcomes in Live-Donor Liver Transplant Recipients.Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2434-2438.

156- Cinar G, Kalkan İA, Azap A, Kirimker OE, Balci D, Keskin O, Yuraydin C, Ormeci N, Dokmeci A.Carbapenemase-Producing Bacterial Infections in Patients With Liver Transplant.Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2461-2465.

157- Necati Örmeci, Orhan Sezgin, Rıdvan Karaali, Bilgehan Aygen, Dilara Turan, Serkan Yaras, İlknur Erdem, Orhan Yıldız, Fatih Karakaya, Kenan Ateş, Özgün Ö. Asiller.Treatment of HCV Infection with Direct-Acting Antiviral Agents. Real Life Experiences from the Euro-Asian Region. Turkish Journal of Gastroenterology 2019. Article in Press

158- Alpaslan Tanoglu, Jon S. Friedland, Fahad M. Almajid , Ayse, Sholpan Kulzhanova, Maiya Konkayeva, Zauresh Smagulova, Filiz Pehlivanoglu, Sophia de Saramuk, Serda Gulsun, Fatma Amer, Ilker Inanc Balkan, Recep Tekin, Antonio Cascio, Nicolas Dauby , Fatma Sirmatel, Meltem Tasbakan, Aysegul Erdem, Ahmed Ashraf Wegdan, Ozlem Aydin, Salih Cesur, Secil Deniz, Seniha Senbayrak, Affan Denk, Tolga Duzenli, Soline Siméon, Ahsen Oncul, Burak Ozseker, Tolga Yakar, Necati Ormeci.Clinicopathology Profile of Gastrointestinal Tuberculosis in the Era of Immunosupression: A Multinational ID-IRI Study. Clinical Gastroenterology and Hepatology Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 Nov. 10.1007/s10096-019-03749-y

159- Cinar G, Kalkan İA, Azap A, Kirimker OE, Balci D, Keskin O, Yuraydin C, Ormeci N, Dokmeci A.Carbapenemase-Producing Bacterial Infections in Patients With Liver Transplant.Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2461-2465.

160- Necati Örmeci, Orhan Sezgin, Rıdvan Karaali, Bilgehan Aygen, Dilara Turan, Serkan Yaras, İlknur Erdem, Orhan Yıldız, Fatih Karakaya, Kenan Ateş, Özgün Ö. Asiller.Treatment of HCV Infection with Direct-Acting Antiviral Agents. Real Life Experiences from the Euro-Asian Region. Turkish Journal of Gastroenterology 2019.

161- Liu Y, Ning Z, Örmeci N, et al. Deep Convolutional Neural Network-aided Detection of Portal Hypertension in Patients With Cirrhosis [published online ahead of print, 2020 Mar 20]. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020;S1542-3565(20)30346-3.

162- .Akarca, U. S., Örmeci, N., Kaymakoglu, S., Aygen, B., Tozun, N., Güner, R., Bodur, H., & Lazarus, J. V. (2020). A micro-elimination approach to addressing hepatitis C in Turkey. BMC health services research, 20(1), 249.

163.- Fang, C., An, J., Bruno, A., Cai, X., Fan, J., Fujimoto, J., Golfieri, R., Hao, X., Jiang, H., Jiao, L. R., Kulkarni, A. V., Lang, H., Lesmana, C., Li, Q., Liu, L., Liu, Y., Lau, W., Lu, Q., Man, K., Maruyama, H., … Qi, X. (2020). Consensus recommendations of three-dimensional visualization for diagnosis and management of liver diseases. Hepatology international, 14(4), 437–453.

Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf sayısı :1435

H indexi : 15 dir.

Halen, Ulusal ve Uluslararası düzeyde 172 adet yayınlanmış makalesi, 11 adet kitap “chapter”ı mevcut olup, 6 adet kitap editörlüğü mevcuttur. Yerli ve yabancı pek çok sayıda kongreye katılarak tebliğlerde bulunmuştur.

Prof. Dr. Necati Örmeci 2024 Tüm Hakları Saklıdır.